Počeo sa radom centar u Novom Sadu

Univerzitet Singidunum, kao prvi privatni akreditovani Univerzitet u našoj zemlji, od školske 2013/2014. godine i u Novom Sadu.

Fakulteti koji će svoju nastavu realizovati u Novom Sadu u školskoj 2013/2014. godinu su:
 
Zgrada Novi Sad

POSLOVNI FAKULTET


Studijski program - Poslovna ekonomija


Izborne opcije studijskog programa:
  • Finansijski menadžment
  • Računovodstvo, revizija i forenzika
  • Upravljanje ljudskim resursima i PR


Studijski program - Marketing i trgovinaFAKULTET ZA TURISTIČKI I
HOTELIJERSKI MENADŽMET


Studijski program - Turizam i hotelijerstvo


Izborne opcije studijskog programa:
  • Turizam
  • Hotelijerstvo
  • Gastronomija


Centar Novi Sad raspolaže sa oko 2200 m² kvalitetnog prostora, koji je opremljen potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti, a u okviru fakulteta u Novom Sadu postoji Centar za saradnju sa privredom i Centar za razvoj karijere studenata.


Radno vreme centra je svakog radnog dana od 10-18 časova i subotom od 10-14 časova.


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 4a, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon 021/66 21 900, 065/80 83 151
E-mail: novisad@singidunum.ac.rs


Spisak zanimanja nakon diplomiranjaUniverzitet Singidunum je 2008. godine akreditovan za pet studijskih programa u sedištu, a zatim je 2010. godine dobio akreditaciju za izvođenje tri studijska programa na daljinu – DLS studije.

Na osnovu prethodno dobijenih akreditacija, a u skladu sa zakonom, Univerzitet Singidunum je podneo zahtev za pretvaranje DLS Centra Novi Sad u Centar Novi Sad- visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove.

Komisija za akreditaciju je 19.9.2013. godine posetila je Centar Novi Sad, a zvanično Rešenje o akreditaciji očekuje se u zakonskom roku.