Kontakt

Poslovni fakultet
DPE
studijski program Poslovna ekonomija i
studijski program Marketing i trgovina
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
DTHM
studijski program Turizam i hotelijerstvo
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Fakultet za informatiku i računarstvo 
DIR
studijski program Informatika i računarstvo
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment)
DM
studijski programi Inženjerski menadžment i
Elektrotehnika i računarstvo
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826