Kontakt

Poslovni fakultet
DPE
Poslovna ekonomija i
Marketing i trgovina
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
DTHM
Turizam i hotelijerstvo
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Fakultet za informatiku i računarstvo 
DIR
Informatika i računarstvo
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Tehnički fakultet
DM
Inženjerski menadžment
Elektrotehnika i računarstvo
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Centar Novi Sad
DIR


Bulevar Mihajla Pupina 4a, Novi Sad
Telefon: 021/662-19-00
Mob: 065/8083-151
Centar Niš
DIR


Nikole Pašića 28, Niš
Telefon: 018/208-300
Fax: 018/208-301
Centar Zlatibor
DIRTelefon: 031/84-55-14
Telefon: 011/30-93-232